Skip Navigation Links
Consecration to the Holy Family
Consecration in Truth Expand Consecration in Truth
What We Offer You Expand What We Offer You
Who We Are Expand Who We Are
Ways To Help Expand Ways To Help
Popular Pages Expand Popular Pages

Who We Are >> Membership >> Philippines Mission >> Family Catechism Philippine Edition

The Philippines Mission

Mga Kakaibang Katangian ng 

Katesismong Pampamilya
  • Mga larawan at diyagrama – sa lahat halos ng bawat pahina

  • 304 mga tanong at sagot – may simpleng pananalita at matatag na doktrina

  • Mga sipi at sanggunian – mula sa Banal na Kasulatan, mga dokumento ng Konsilyo Vaticano II, Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko, at Katesismo ng Iglesia Katolika

  • Mga Panalangin – sa mga tanong at bawat kabanata

  • Doktrina, Moral at Pagsamba na Pagsasanay – nakakatulong sa pagsasabuhay ng ating Pananampalataya

  • Mga dagdag na sanggunian sa mga dokumento ng Santo Papa at Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas

Dinisenyo ang programang Katesismong Pampamilyamula sa pananaw ng mga magulang, na nagsisikap na
maunawaan ang mga pangangailangan at kahilingan
ng Papa at mga Obispo, pati na rin ang mga
pangangailangan ng mga pari, katekista at guro.

KP Program | Benefits of KP Program

 

Apostolate for Family Consecration
St. Joseph Center for Asia
P.O. Box 0026, Pamplona
Las Pinas City
Tel. #: (632) 871-4440  Fax. #: (632) 875-3506

Description of KP

Sample Pages

Sample #1
Sample #2
Sample #3

Endorsment Letters

Jamie Cardinal Sin
Bishop Socrates  B. Villegas

 

 

 

 
 
Catholic Familyland
Copyright 2014 Apostolate for Family Consecration Media Trust | Privacy Policy | Contact Us | Donate | Address: 3375 County Rd 36 Bloomingdale, OH 43910 
Phone:
740-765-5500